Totuuden tunteminen

Oppiaksemme tuntemaan totuuden, meidän täytyy ymmärtää Herramme Jeesuksen Kristuksen maanpäällisen elämän tapahtumia ja kuinka ne huipentuivat hänen kärsimiseensä ja kuolemaansa meidän sovituksemme aikaansaamiseksi.