Opettaminen uudessa liitossa

”Me opetamme Jumalan Sanaa siten, että ihmiset pääsevät sellaiseen suhteeseen Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, että hän voi jatkaa sitä opetusta kaikista asioista eteenpäin.”

Reilu 27 minuutin mittainen nauhoitus opettamisesta uuden liiton aikana.