Hebrealaiskirje 11:1

Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

Seuraavassa on tuore nauhoitus Hebrealaiskirjeen 11 luvun ensimmäisen jakeen opetuksesta. Opetuksen pituus on noin 45 minuuttia.